اصلى تبریز بازیکن قرارداد گل محمدی بازیکنان

اصلى: تبریز بازیکن قرارداد گل محمدی بازیکنان هواداران هواداران تراکتورسازی قرارداد بازیکنان

گت بلاگز اخبار اجتماعی نامگذاری اتوبان و تونل نیایش به نام آیت‌الله هاشمی رفسنجانی قطعی شد

رییس کمیسیون نامگذاری شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از جمع‌بندی نهایی جهت نامگذاری اتوبان نیایش و تونل نیایش به نام آیت‌الله هاشمی رفسنجانی خبر داد.

نامگذاری اتوبان و تونل نیایش به نام آیت‌الله هاشمی رفسنجانی قطعی شد

نامگذاری اتوبان و تونل نیایش به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی قطعی شد

عبارات مهم : فرزند

رییس کمیسیون نامگذاری شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از جمع بندی نهایی جهت نامگذاری اتوبان نیایش و تونل نیایش به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی خبر داد.

به گزارش ایسنا؛ مجتبی شاکری، گفت: نهایتا جلسه ای با حضور محسن هاشمی فرزند آیت الله جهت نامگذاری معبری به نام این فقید انجام شد و با جمع بندی های انجام شده است تونل و بزرگراه نیایش به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی عوض کردن نام خواهد داد.

نامگذاری اتوبان و تونل نیایش به نام آیت‌الله هاشمی رفسنجانی قطعی شد

وی افزود: به پیشنهاد فرزند هاشمی در دوم شهریور ماه همزمان با سالگرد تولد آیت الله این عوض کردن نام رخ می دهد.

رییس کمیسیون نامگذاری شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از جمع‌بندی نهایی جهت نامگذاری اتوبان نیایش و تونل نیایش به نام آیت‌الله هاشمی رفسنجانی خبر داد.

واژه های کلیدی: فرزند | محسن هاشمی | اتوبان نیایش | هاشمی رفسنجانی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs