اصلى تبریز بازیکن قرارداد گل محمدی بازیکنان

اصلى: تبریز بازیکن قرارداد گل محمدی بازیکنان هواداران هواداران تراکتورسازی قرارداد بازیکنان

گت بلاگز اخبار حوادث اسامی مصدومین واژگونی اتوبوس حامل زائران ایرانی به مقصد نجف اعلام شد

به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام روابط عمومی اورژانس کشور اسامی مصدومین واژگونی اتوبوس حامل زائران ایرانی به مقصد نجف به شرح زیر است.

اسامی مصدومین واژگونی اتوبوس حامل زائران ایرانی به مقصد نجف اعلام شد

اسامی مصدومین واژگونی اتوبوس حامل زائران ایرانی به مقصد نجف اعلام شد

عبارات مهم : زائران

اسامی مصدومین واژگونی اتوبوس حامل زائران ایرانی به مقصد نجف اعلام شد.

به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام روابط عمومی اورژانس کشور اسامی مصدومین واژگونی اتوبوس حامل زائران ایرانی به مقصد نجف به شرح زیر است.

اسامی مصدومین واژگونی اتوبوس حامل زائران ایرانی به مقصد نجف اعلام شد

حمزه حسنی

رامین فیضی

مجتبی عبداللهی

فاطمه آقازاده

به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام روابط عمومی اورژانس کشور اسامی مصدومین واژگونی اتوبوس حامل زائران ایرانی به مقصد نجف به شرح زیر است.

نوریه قره یاضی

قربان عمویی

معصومه کاشانی

سید جلیل صفوی

محمد حسین آب محله

محبوبه عمویی

اسامی مصدومین واژگونی اتوبوس حامل زائران ایرانی به مقصد نجف اعلام شد

زهرا اسدی

نرگس ریاحی

سکینه مددی

محمدحسین ناجی

به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام روابط عمومی اورژانس کشور اسامی مصدومین واژگونی اتوبوس حامل زائران ایرانی به مقصد نجف به شرح زیر است.

مریم صدری اصفهانی

نصرت اله نجفی

محمد تقی افخمی

امین عزیزی

اسامی مصدومین واژگونی اتوبوس حامل زائران ایرانی به مقصد نجف اعلام شد

ولی اله مهرجو

علی یاوری

سیده مریم صفوی

حمیدرضا عبدالهی

فاطمه جاهی

رایحه شهاب

علی محمدجاهی

حمیده سلماسی

قاسم نادری

محمدسلماسی

امیدکاشانی

امین بیات

محمدرضا مهرآبادی

مسعود بیات

فخری امیربیگی

واژه های کلیدی: زائران | اتوبوس | ایرانی | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs