اصلى تبریز بازیکن قرارداد گل محمدی بازیکنان

اصلى: تبریز بازیکن قرارداد گل محمدی بازیکنان هواداران هواداران تراکتورسازی قرارداد بازیکنان

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تلاش کردم به عنوان رابط دولت و قوه قضائیه فضا را تلطیف و ذهنیت‌ها را مثبت کنم / پورمحمدی

وزیر دادگستری با اشاره به کارها خود در دوران وزارت خود در دولت یازدهم، اظهار کرد: تلاش کردم که به عنوان رابط دولت و قوه قضائیه فضا را تلطیف و ذهنیت‌ها را مثبت ک

تلاش کردم به عنوان رابط دولت و قوه قضائیه فضا را تلطیف و ذهنیت‌ها را مثبت کنم / پورمحمدی

پورمحمدی: تلاش کردم به عنوان رابط دولت و قوه قضائیه فضا را تلطیف و ذهنیت ها را مثبت کنم

عبارات مهم : دادگستری

وزیر دادگستری با اشاره به کارها خود در دوران وزارت خود در دولت یازدهم، اظهار کرد: تلاش کردم که به عنوان رابط دولت و قوه قضائیه فضا را تلطیف و ذهنیت ها را مثبت کنم. به همین جهت تا جایی که دست من بوده تلاش های خیلی زیادی انجام دادم و دستاوردهایم نیز تقریبا قابل توجه هست.

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در گفت وگو با ایسنا، به بیان توصیه هایی به جانشین خود در وزارت دادگستری پرداخت و اظهار کرد: عنوان حقوق شهروندی مهمترین عنوان کشور است که هم در دولت و هم در دستگاه قضا مورد توجه و تاکید قرار دارد.

تلاش کردم به عنوان رابط دولت و قوه قضائیه فضا را تلطیف و ذهنیت‌ها را مثبت کنم / پورمحمدی

وی با بیان اینکه مبارزه با فساد و سلامت اداری جزء خواسته ها و مطالبات مهم مردم هست، خاطرنشان کرد: وزیر دادگستری به علت آنکه وزیر بین قوایی است نقش زیادی در تحقق حقوق شهروندی و خواسته ها و مطالبات مردم بر عهده دارد. او باید تلاش کند تا عنوان حقوق شهروندی و حقوق عامه را که از رسالت های مهم در قانون اساسی است و همچنین مقام معظم رهبری تاکیداتی در این زمینه داشته اند و یکی از محورهای حقوق شهروندی مطرح شده است از سوی مدیر جمهوری هست، در وزارت دادگستری به عنوان یکی از مراکز اصلی، پیگیری کند.

وزیر دادگستری با اشاره به بعضی پرسشها پیش روی این وزارتخانه، اظهار کرد: پرسشها وزارت دادگستری به علت بین قوایی بودن مقداری شناور و مبهم و همراه با ترساندن هست، ولی این وزارتخانه جایگاه مناسبی است که باید از ظرفیت های آن به خوبی استفاده شود تا جاهای خالی با احقاق حقوق عامه و توجه به حقوق شهروندی پر شود.

وزیر دادگستری با اشاره به کارها خود در دوران وزارت خود در دولت یازدهم، اظهار کرد: تلاش کردم که به عنوان رابط دولت و قوه قضائیه فضا را تلطیف و ذهنیت‌ها را مثبت ک

پورمحمدی همچنین راجع به کارها خود در وزارت دادگستری با بیان اینکه تلاش کرده ام رابطه میان دولت و قوه قضائیه را تلطیف و ذهنیت ها را مثبت کنم، خاطرنشان کرد: تا جایی که دست من بود تلاش خیلی زیادی انجام دادم و دستاوردهای م نیز قابل توجه هست، ولی عوامل بیرونی، پیامدها و موضع گیری ها موجب شد آنچنان که مطلوب ماست روابط تنظیم نشود.

وی با اشاره به طرح بعضی بیانات در ایام انتخابات و مناظره های تلویزیونی ادامه داد: در بحث های انتخاباتی موضوعاتی مطرح شد که موجب گله، نقد و ناراحتی در خصوص تعابیری که قوا در مناظرات نسبت به هم داشتند شد و به عنوان سایه سیاسی بر روابط اجرایی سایه افکند.

در ادامه این گفت وگو پورمحمدی راجع به عدم معرفی به عنوان وزیر دادگستری در دولت دوازدهم گفت: بر اساس قانون وزیر دادگستری باید به وسیله مدیر قوه قضائیه به مدیر جمهور پیشنهاد شود. به همین جهت بر اساس آنچه که من مطلع شده است ام در پیشنهادات مدیر دستگاه قضا نام من مطرح نشده هست. در این زمینه پرسشها دیگری نیز وجود داشته که خوب است خود بزرگواران توضیح دهند.

تلاش کردم به عنوان رابط دولت و قوه قضائیه فضا را تلطیف و ذهنیت‌ها را مثبت کنم / پورمحمدی

واژه های کلیدی: دادگستری | قوه قضائیه | حقوق شهروندی | وزیر دادگستری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs