اصلى تبریز بازیکن قرارداد گل محمدی بازیکنان

اصلى: تبریز بازیکن قرارداد گل محمدی بازیکنان هواداران هواداران تراکتورسازی قرارداد بازیکنان

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی فقدان حضور آیت‌الله هاشمی به شدت احساس می‌شود / یوسف‌نژاد

یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی گفت: فقدان حضور آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در شرایط سخت تصمیم‌گیری به خاص در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی یکسال گذشته به شدت احساس م

فقدان حضور آیت‌الله هاشمی به شدت احساس می‌شود / یوسف‌نژاد

یوسف نژاد: فقدان حضور آیت الله هاشمی به شدت احساس می شود

عبارات مهم : احساس

یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی گفت: فقدان حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در شرایط سخت تصمیم گیری به خاص در حوزه های سیاسی و اجتماعی یکسال گذشته به شدت احساس می شود.

علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو با ایسنا، گفت: محبوبیت و منزلت آیت الله هاشمی رفسنجانی و موقعیت و جایگاه ایشان در عرصه های سیاسی در قلوب مردم همچنان محفوظ است.

فقدان حضور آیت‌الله هاشمی به شدت احساس می‌شود / یوسف‌نژاد

نماینده مردم ساری در مجلس در پیشنهادی خواستار تبیین گفتمان سیاسی آیت الله هاشمی رفسنجانی به وسیله جریان ها و تشکل های سیاسی شد و افزود: گروه های سیاسی باید به منش، روش، سیره و نظر های آیت الله توجه جدی تری کنند. تفکر سیاسی آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان مدل سیاسی منطبق بر شرایط روز جامعه باید به وسیله جریان های سیاسی حفظ و تبیین شده است و به نسل نواندیش کشور عزیزمان ایران آموزش داده شود.

وی به هوشمندی و ذکاوت آیت الله هاشمی رفسنجانی جهت عبور از شرایط سخت سیاسی و اجتماعی اشاره کرد و افزود: اگر ایشان زنده بودند حتما نقش بسزایی در کنترل و سامان دادن به قضایای اخیر، رفتارهای ساختارشکنانه رییس جمهور سابق و هوادارانش و تنش های اجتماعی و سیاسی این روزها داشتند.

یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی گفت: فقدان حضور آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در شرایط سخت تصمیم‌گیری به خاص در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی یکسال گذشته به شدت احساس م

واژه های کلیدی: احساس | سیاسی | رفسنجانی | هاشمی رفسنجانی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs