اصلى تبریز بازیکن قرارداد گل محمدی بازیکنان

اصلى: تبریز بازیکن قرارداد گل محمدی بازیکنان هواداران هواداران تراکتورسازی قرارداد بازیکنان

گت بلاگز اخبار پزشکی بررسی کم کردن میزان نیکوتین در سیگارها

سازمان غذا و دارو آمریکا قصد دارد بر کم کردن میزان نیکوتین در سیگارها تمرکز کند تا میزان اعتیادآوری ارزش کمتر شود. 

بررسی کم کردن میزان نیکوتین در سیگارها

بررسی کم کردن میزان نیکوتین در سیگارها

عبارات مهم : سیگار

سازمان غذا و دارو آمریکا قصد دارد بر کم کردن میزان نیکوتین در سیگارها تمرکز کند تا میزان اعتیادآوری ارزش کمتر شود.

به گزارش مهر، شرکت غذا و دارو آمریکا درصدد حصول اطمینان از استانداردهای نظارتی مناسب در مورد سیگار و سایر محصولات نیکوتین است.

بررسی کم کردن میزان نیکوتین در سیگارها

به گفته کارشناسان این سازمان، توجه بر نقش مضر طعم ها، از جمله مندول، در شروع مصرف دخانیات، یک قدم بسیار مهمی در کم کردن مصرف دخانیات در میان جوانان خواهد بود.

مطالعات نشان می دهند اکثر سیگاری ها از نوجوانی شروع به سیگار کشیدن کرده اند و این شرکت قصد دارد از سیگاری شدن افراد از همان ابتدا پیشگیری کند.

سازمان غذا و دارو آمریکا قصد دارد بر کم کردن میزان نیکوتین در سیگارها تمرکز کند تا میزان اعتیادآوری ارزش کمتر شود. 

از اینرو این شرکت اعلام کرده بااهمیت ترین بخش طرح پیشنهادی شرکت «پیشبرد مقرراتی جهت کم کردن میزان نیکوتین در سیگارهای قابل اشتعال تا میزان غیراعتیادآور بودن آنها خواهد بود.»

به گفته کارشناسان، در صورتیکه سیگارها اعتیادآور نباشند می توان کارها جدیدتری در جهت کمک به کم کردن افراد سیگاری و ترک سیگار اتخاذ کرد.

نیکوتین موجود در سیگار عامل بروز سرطان ریه و بیماری های ریوی نیست، بلکه عمدتاً سایر مواد شیمیایی آزادشده از اشتعال تنباکو در بروز این پرسشها نقش دارند. ولی نیکوتین عنصری اعتیادآور است.

بررسی کم کردن میزان نیکوتین در سیگارها

واژه های کلیدی: سیگار | دخانیات | دخانیات | ترک سیگار | سیگاری شدن | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs