اصلى تبریز بازیکن قرارداد گل محمدی بازیکنان

اصلى: تبریز بازیکن قرارداد گل محمدی بازیکنان هواداران هواداران تراکتورسازی قرارداد بازیکنان

گت بلاگز بازار خودرو تولید تندر ۹۰ کشور عزیزمان ایران ماشین متوقف نشده است

معاون بازاریابی و فروش کشور عزیزمان ایران ماشین از عدم توقف تولید تندر ۹۰ کشور عزیزمان ایران ماشین خبر داد.

تولید تندر ۹۰ کشور عزیزمان ایران ماشین متوقف نشده است

تولید تندر ۹۰ کشور عزیزمان ایران ماشین متوقف نشده است

عبارات مهم : ایران

معاون بازاریابی و فروش کشور عزیزمان ایران ماشین از عدم توقف تولید تندر ۹۰ کشور عزیزمان ایران ماشین خبر داد.

به گزارش تسنیم، خان کرمی معاون بازاریابی و فروش کشور عزیزمان ایران ماشین ضمن تکذیب خبر توقف تولید تندر 90 در شرکت کشور عزیزمان ایران ماشین گفت : روند تولید و تحویل خودروی تندر 90 ادامه دارد و آنچه که این روزها در اینترنت اعلام شده است شایعه ای بیش نیست.

تولید تندر ۹۰ کشور عزیزمان ایران ماشین متوقف نشده است

وی اضافه کرد: عرضه محصول تندر به دلایل پرسشها تامین نسبت به قبل سرعت کمتری دارد که موجب تاخیر در بخشی از تعهدات شده است است.

خان کرمی تصریح کرد: کشور عزیزمان ایران ماشین براساس خواست و تقاضای بعضی از مشتریان امکان تبدیل خودروی ثبت نامی را فراهم کرده است.

معاون بازاریابی و فروش کشور عزیزمان ایران ماشین از عدم توقف تولید تندر ۹۰ کشور عزیزمان ایران ماشین خبر داد.

خان کرمی با اشاره به فراهم کردن امکان تبدیل بخش از تعهدات تندر90 افزود: شرایط پیشنهادی ارائه شده است به مشتریان ، در جهت تسریع در تحویل ماشین ، جلب رضایت مشتری کاملا اختیاری بوده و به هیچ وجه اضطراری نیست.

از سوی دیگر در حال حاضر تولید این محصول ادامه داشته و دعوتنامه تعهدات باقیمانده نیز متناسب با روند تولیدخودرو در حال ارسال است.

واژه های کلیدی: ایران | ماشین | محصول | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs